Dit medicijn, ONGENTYS (opicapone) van Bial, zn voor minder off-tijd bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dit is aangetoond in een
gerandomiseerdedubbelblindefase-3 studie. Opicapone is een catechol-O-methyltransferase (COMT) remmer. Dat betekent dat de omzetting van levodopa in het bloed wordt geremd, waardoor er meer in de hersenen terechtkomt. Opicapone wordt dus (1 maal per dag) gebruikt bij mensen die ook levodopa gebruiken. Uit de resultaten van deze studie lijkt opicapone meer effect te hebben dan het veelgebruikte entacapon.

European Medicines Agency (EMA) heeft ONGENTYS (opicapone) nu goedgekeurd voor de Europese markt. In 2016 en 2017 zal het geneesmiddel in de verschillende Europese landen beschikbaar komen. Voor meer informatie lees het (engelstalige) persbericht:
http://www.epda.eu.com/en/news/07-05-bial/