Vaak begint A.L.S. erg sluipend, en kan het wel een aantal jaar duren voordat de daadwerkelijke diagnose is gesteld. De snelheid waarmee de ziekte ontwikkelt verschilt van persoon tot persoon. Kenmerkend is een geleidelijke uitval van de spieren.

De klachten bij A.L.S.

ALS is een tamelijk zeldzame neurologische ziekte met als belangrijkste kenmerk dat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische schors van de hersenen afsterven. Gevolg is een toenemend krachtsverlies en verlamming van de spieren.

Waarom is blijven bewegen belangrijk?

Door deze ziekte wordt het spierkrachtsverlies groter en zal bewegen steeds moeilijker gaan. Daardoor gaan patiënten met ALS al snel minder bewegen, waardoor de spierkracht nog verder afneemt. Dat heeft ook consequenties voor de conditie en het doorademen van de longen bijvoorbeeld. Het is dus belangrijk om zo lang het gaat nog zo veel mogelijk te blijven bewegen.

Hoe kan fysiotherapie helpen?

Bij patiënten met deze spierziekte zal de fysiotherapeut in de verschillende fasen van het ziekteproces, van zelfstandig functioneren naar een afhankelijke situatie, de patiënt adviseren en begeleiden. Binnen de gegeven omstandigheden richten we ons op de hulpvraag van de patiënt.

Onze specialisten

Van Broekhoven Fysiotherapie werkt bij de behandeling van ALS patiënten nauw samen met de fysiotherapeuten, neurologen, revalidatieartsen, van het Bravisziekenhuis, het Amphia en Revant revalidatiecentrum Breda.

Wilt u een afspraak maken voor de behandeling van ALS klik dan hier.