Wat kost de behandeling?

Wij hebben met de meeste zorgverzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten. Uw fysiotherapeut kan u vertellen of wij met uw zorgverzekeraar een contract hebben getekend.

Dit betekent, dat wanneer u aanvullende verzekerd bent voor fysiotherapie en wij een contract hebben met deze zorgverzekeraar, u 100% vergoeding volgens uw polisvoorwaarden krijgt.
Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of uw aanvullende verzekering is niet toereikend om alle fysiotherapie behandelingen te vergoeden komen de behandelingen voor uw eigen rekening.
  

 

Bekijk hier onze tarievenlijst voor 2020

Voor meer informatie over uw recht op vergoeding voor fysiotherapie kunt u contact opnemen met Van Broekhoven Fysiotherapie via 0165-570148 (Roosendaal) of 076-8200346 (Etten-Leur)

Tijdig afmelden

Als u een afspraak maakt, reserveren wij tijd voor u. Daarom vragen wij u vriendelijk om zich tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te melden als u een afspraak niet kunt nakomen. Dit kunt u telefonisch doen op: 0165-570148 (Roosendaal) of 076-8200346 (Etten-Leur) Buiten de openingstijden kunt u zich afmelden via email op info@vanbroekhovenfysiotherapie.nl Uiteraard kunt u op elk gewenst tijdstip een voicemail-bericht achterlaten.

Een gemiste afspraak zonder afmelding berekenen wij niet helemaal door maar volgens het tarief ‘niet nagekomen afspraak’. Dat is 75% van het tarief van een behandeling. Deze rekening kunt u helaas niet terugkrijgen van uw verzekering.

Heeft u een geldige reden voor uw afwezigheid (ziekte of noodgeval) dan geldt bovenstaande uiteraard niet!

Heeft u een verwijzing nodig?

U kunt met een verwijzing van uw huisarts of specialist (bijv. revalidatiearts) bij ons in behandeling komen. U kunt zich ook zonder verwijzing direct bij ons aanmelden. Na deze directe aanmelding kunnen we zo nodig in overleg met u contact opnemen met de huisarts en/of behandelend specialist om de behandeling goed af te stemmen.

Aan huis?

Als u niet naar de praktijk kunt komen kan de behandeling afhankelijk van de doelen ook thuis plaatsvinden.

Cliënttevredenheid

Wij willen graag weten of u tevreden bent over onze behandeling. Bij de eerste behandeling vragen wij uw toestemming om deel te nemen aan een online-tevredenheids onderzoek. Na de laatste behandeling krijgt u van de organisatie Fysioprestatiemonitor een e-mail toegezonden, waarin u anoniem uw mening kunt geven over onze dienstverlening. Vanzelfsprekend wordt er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.

.

Klachten

We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten.

Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing.

Mocht u er na een gesprek met de praktijk niet uitkomen, dan zijn we aangesloten bij de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Hier kunt u een schriftelijke klacht indienen, waarbij een eerlijke en objectieve afhandeling is gegarandeerd.